Disclaimer en privacystatement

Disclaimer en privacystatement

Deze internetsite wordt u aangeboden door BloembollenVisie. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft BloembollenVisie het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.

 

Aansprakelijkheid
BloembollenVisie zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. BloembollenVisie aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.
Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. BloembollenVisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Privacystate
ment
BloembollenVisie vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van derden op de BloembollenVisie website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
 
BloembollenVisie gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:
- Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
- Bij het afsluiten van een abonnement worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om het vakblad BloembollenVisie naar u op te sturen.
- Indien u zich aanmeldt voor de gratis nieuwsbrief die BloembollenVisie op werkdagen verstuurd, worden uw emailadres en overige gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending van de genoemde nieuwsbrief.
Geen gebruik van gegevens door derden
BloembollenVisie stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. BloembollenVisie is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen, zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.
Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat BloembollenVisie haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Op deze website worden door BloembollenVisie bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan BloembollenVisie de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. BloembollenVisie maakt gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie 'cookies off'. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten bepe
rken.
Pri
vacybeleid van derden
Op de website van BloembollenVisie treft u een aantal links aan naar andere, niet bij BloembollenVisie behorende, websites. CNB kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens. 
n
BloembollenVisie behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.