Adverteren

Adverteren
Doelgericht en kostenefficiënt adverteren binnen de agrarische sector? Dan is BloembollenVisie het geschikte medium. Onze lezers zijn uw doelgroep. Het toonaangevende vakblad voor de bloembollen-, vasteplanten- en boomkwekerijsector heeft een maximale marktdekking en verschijnt in een oplage van ruim 3.000 exemplaren. Neem voor opgave van advertenties en informatie over de tarieven contact op met:

Bureau van Vliet BV
Contactpersoon: Dhr. Remco Wijnhout
Postbus 20
2040 AA Zandvoort
Tel. (023) 571 47 45
Fax (023) 571 76 80
E-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com
Internet: www.bureauvanvliet.com