WUR: ‘Gewasbescherming in de vollegrond-sector moet GROENer’

WUR: ‘Gewasbescherming in de vollegrond-sector moet GROENer’
14-6-2017
Het onderzoeksprogramma ‘GROEN’ (Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk) is begin juni gestart. De komende vier jaar gaan toeleverende bedrijven, ketenpartijen, kennisinstellingen en vollegrondstelers in deze publiek private samenwerking (PPS) gezamenlijk onderzoek doen naar slimme tools voor actuele problemen in de vollegrondsteelten en naar nieuwe duurzame teeltsystemen.

Minder afhankelijk van chemische gewasbescherming
De tools en nieuwe teeltsystemen zullen telers in de volle grond helpen om minder afhankelijk te worden van chemische gewasbescherming. Wageningen University & Research (WUR) is een van de kennisinstellingen binnen deze PPS.

De sector heeft de afgelopen decennia al grote stappen gezet als het gaat om het verminderen van de hoeveelheid en het aantal chemische middelen. Belangrijke maatregelen daarbij waren het gebruik van lage doseringssystemen en de keuze voor minder milieubelastende middelen. Deze maatregelen kunnen niet voor een nóg verdere verlaging van het gebruik van chemische middelen zorgen. 

De volgende stap
De volgende stap in het verminderen van chemische middelen richt zich op de brede afhankelijkheid van chemische middelen. Kan de afhankelijkheid van deze chemische middelen verminderen door een ander bouwplan, het gebruik van alternatieve bestrijdingsmiddelen, door mechanische of cultuurmaatregelen toe te passen en is dit economisch aantrekkelijk voor de boeren? 

Voor duurzame verandering in de vollegrondsector zijn systeemsprongen noodzakelijk: een aantal bestaande teelten hebben acuut behoefte aan alternatieve middelen en methoden door ofwel gebrek aan beschikbare chemische middelen, ofwel een te grote afhankelijkheid van huidige chemische bestrijdingsmiddelen. Dit laatste verhoogt de nood voor vervanging van chemische middelen nog meer, aangezien overmatig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan leiden tot resistentie bij de ziekten, plagen en onkruiden die ermee bestreden worden.

Focus op ontbrekende kennis 
De PPS focust zich op de ontbrekende kennis die kan bijdragen aan het vinden van deze bouwstenen gericht op een aantal acute problemen in de open teelten. Daarbij wordt nauw samengewerkt tussen de partners die kennis, producten en/of diensten hebben die aan het ontwikkelen of optimaliseren van deze bouwstenen kunnen bijdragen. Het gaat hierbij om methoden die de optimale groeiomstandigheden voor het gewas kunnen creëren waardoor een gewas weerbaarder is tegen een ziekte/plaag, maar ook om de inzet van nieuwe bestrijdingsmiddelen. 

Over vier jaar zal nu nog ontbrekende kennis ontwikkeld zijn voor een aantal ziekte/plaag/gewas-combinaties, bouwstenen voor een verminderde afhankelijkheid van chemische middelen.