‘Vrijstelling Crispr-Cas aanvaardbaar onder voorwaarden’

‘Vrijstelling Crispr-Cas aanvaardbaar onder voorwaarden’
1-2-2017
Nieuwe veredelingstechnieken als Crispr-Cas moeten worden vrijgesteld van de Europese wetgeving voor genetische modificaties op voorwaarde dat de daaruit voortkomende organismen niet meer risico’s met zich meebrengen dan de organismen die met traditionele veredelingstechnieken zijn voortgebracht.

Dat is de visie van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken). Hij heeft dit gemeld in een antwoord op Kamervragen van Martin Bosma (PVV). De Europese Commissie moet nog een besluit nemen over nieuwe veredelingsvormen. In afwachting van dat besluit beschouwt Nederland Crispr-Cas als genetische modificatietechniek. 

Het Europese Hof van Justitie buigt zich momenteel over de vraag of voor bepaalde veredelingstechnieken vrijstelling van de wettelijke voorschriften moet worden verleend. Nederland mag daar ook een visie op geven. Van Dam vindt die vrijstelling geoorloofd, mits het gevaar niet groter is dan bij traditionele veredelingstechnieken. De veiligheid van de toepassingen van de techniek Crispr-Cas voor markttoelating moet volgens de staatssecretaris per geval worden beoordeeld. 

Crispr-Cas is relatief goedkoop, daarom populair
Bij Crispr-Cas wordt op een gerichte plek in het genetisch materiaal een nieuwe eigenschap ingebouwd. Dit kan zowel met eigen als met soortvreemd materiaal. De techniek is relatief goedkoop en wint daardoor aan populariteit. 

Van Dam verwacht dat toepassing van Crispr-Cas kansen biedt op tal van gebieden, zoals de ontwikkeling van zaden die bijdragen aan de mondiale voedselzekerheid. Ook de sierteelt kan baat hebben bij deze techniek, bijvoorbeeld bij de inbouw van resistentie.