‘Natuurinclusieve landbouw vergt heldere definitie en gericht beleid’

‘Natuurinclusieve landbouw vergt heldere definitie en gericht beleid’
23-2-2017
​De leden van BoerenNatuur.nl, de veertig collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, hebben dinsdag 21 februari ingestemd met een standpunt over natuurinclusieve landbouw.

BoerenNatuur.nl ziet natuurinclusieve landbouw als een waardevol concept in de transitie naar een landbouw die op alle fronten beter rekening houdt met de natuur. Om er in de praktijk echt mee te kunnen werken, moet het begrip wel duidelijker worden gedefinieerd

Heldere afbakening nodig
Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur.nl: “Wij zien natuurinclusieve landbouw als belangrijk onderdeel van de door ons bepleite transitie van de landbouw. Het moet een systeembenadering zijn waarbij een boer in al zijn bedrijfsbeslissingen rekening houdt met de natuur op en rond zijn bedrijf. Bodemleven, plaagbestrijdende insecten, grutto’s en korenbloemen, maar ook zorgen voor goede omstandigheden voor natuur in de omgeving. Wij vinden het belangrijk dat er een heldere definitie komt. We moeten geen nieuw containerbegrip introduceren waaraan iedereen zijn eigen interpretatie geeft. Willen boeren weten waar ze aan toe zijn en overheid en keten gericht beleid kunnen inzetten, dan is een heldere afbakening nodig.”
 
Om een heldere afbakening te krijgen, heeft BoerenNatuur.nl het idee om een landelijk erkende lijst van ‘groene prestaties’ op te stellen. Een bedrijf mag zich natuurinclusief noemen als het hieruit – op basis van bijvoorbeeld een puntensysteem – een voldoende aantal maatregelen in praktijk brengt. Het systeem is landelijk, regionaal worden de prioriteiten vastgesteld en wordt maatwerk geleverd. 

‘Bij grote ambities hoort een ambitieus beleid’
De daadwerkelijke omslag moet plaatsvinden op bedrijfsniveau. Datema: “De keten is volop bezig met duurzame productie, maar een meerprijs voor natuurvriendelijke producten zien we alleen bij enkele kleinschalige initiatieven. De keten kan hier nog grote stappen voorwaarts maken. Datzelfde geldt voor de overheid. Die zet nu vooral in op kennis en netwerken voor natuurinclusieve landbouw. Maar dat is onvoldoende om de omslag te laten werken. Bij grote ambities hoort een ambitieus beleid. Alleen zo kun je bereiken dat natuurinclusieve bedrijven over tien, vijftien jaar de regel zijn geworden in plaats van de uitzondering daarop.”